Varför behöver du en framtidsfullmakt?

När någon dött finns det mycket praktiskt som behöver lösas, inte minst vad gäller begravningen. Det är möjligt att ta hand om allt på egen hand, men det är inte lätt att hålla koll på allt som behöver göras. Inte blir det lättare om du är i sorg och kanske i chock om det är ett dödsfall som kommit plötsligt. Att ta hjälp av kunnig personal på en begravningsbyrå kan vara en stor lättnad och det som gör att det blir möjligt att ta sig igenom alla de olika praktiska göromålen. Själv kan du då ha större fokus på att ta hand om dig själv och dina närmaste i sorgen.

Hur hittar du en begravningsbyrå?

Runt om i landet finns det sammanlagt 430 olika auktoriserade begravningsbyråer. Om du vänder dig till en auktoriserad byrå kan du lita på att bli bra bemött och att personalen har all kunskap som behövs. Eftersom varje begravningsbyrå dessutom är väl förankrad i det samhälle och den trakt där den finns, kan du lita på att de har god kännedom om allt som rör det lokala här . Har du och den som ska begravas inte levt på samma ort är det viktigt att ha någon som kan hjälpa dig genom lokalkännedom, och som till exempel känner till olika begravningsplatser och annat som du behöver ta ställning till.

För att hitta en begravningsbyrå kan du göra en enkel sökning på internet, nuförtiden har de flesta riktigt bra hemsidor där du kan få information och ett första intryck. Det finns också sidor som samlat information om vilka begravningsbyråer som finns, och där du kan leta upp vilka som finns i din närhet.

Vad kan en begravningsbyrå hjälpa dig med?

En begravningsbyrå kan hjälpa dig med allt som rör begravningen. Dels handlar det om sånt som att ta hand om val av kista, begravningsplats och val av gravsten. Dels handlar det om det som rör själva begravningsdagen, att hjälpa dig att utforma hur ceremonin ser ut. Har du inte särskilt stor erfarenhet av att besöka begravningar kan de berätta om hur sederna ser ut och hur andra brukar göra. Utifrån det kan dagen utformas på ett sätt som passar just i ditt fall. Du kan få hjälp med att utforma en dödsannons som kan publiceras i en tidning. Begravningsbyrån har stor erfarenhet av att vara med och ordna begravningar och kan hjälpa dig genom att veta vilka saker det behöver beslutas om och vad du inte ska glömma att tänka på. Tillsammans med andra anhöriga och närstående kan du få hjälp att ordna en begravning som känns rätt för er.