VIDAREUTBILDNINGSMÖJLIGHETER FÖR ELEKTRIKER

För den lön man får, kan utbildningsperioden för elektriker anses vara ganska kort. Det räcker oftast med en grundläggande utbildning på gymnasiet, varefter man direkt kan gå ut i arbetslivet genom en lärlingsanställning hos ett privat företag.

Många väljer att bli elektriker just tack vare detta. Det finns en hög efterfrågan och relativt höga löner, samtidigt som man inte får hundratusentalskronor i studieskulder innan man börjar arbeta.

Men det är inte givetvis inte alla som enbart tänker så. En del som har gjort klart sin lärlingsperiod kanske saknar skolbänken. I sådana lägen kan det vara en idé att titta på vilka vidareutbildningsmöjligheter som finns. Här ger vi ett par exempel.

ELingenjör

Som elingenjör får man markant andra uppgifter än som elektriker. En del elektriker som vidareutbildat sig eller startat eget kan tala om arbetsdagar utomhus i femton minusgrader och snö, och nämna dylika saker som argument för vidareutbildning. Sådana arbetsförhållanden är en elingenjör troligen ganska obekant med – även om det kan förekomma.

Som elingenjör jobbar man huvudsakligen med projektering och nätplanering. Mer av ett skrivbordsjobb än vad elektriker är, alltså. Men det är också upp till en nätplanerare att hålla koll på i vilka skick olika delar av nätet är. Man behöver göra upp planer för när och var nätet behöver bytas eller byggas ut som elektriker göteborg snabbt. Nämnas bör att de beräkningar som krävs för att få underlag att göra dessa bedömningar, sköts med hjälp av datorer. Att gå ut och inspektera näten i detalj är det alltså sällan tal om.

Samtidigt finns det mer praktiska saker man kan jobba med som elingenjör. Ett exempel på det är om man arbetar som beredningstekniker. Man svarar då för det rent praktiska arbetet det innebär att utföra underhåll av elnät. I någon mån kan det kanske beskrivas som något som är mer lik elektrikeryrket – men som fortfarande inte tär alltför mycket på kroppen. Som beredningstekniker planerar man det praktiska arbetet, beställer in material som krävs och planerar för när och var detta ska levereras.

För- och nackdelar med att vidareutbilda sig

Nackdelar:

 Det finns en hög efterfrågan på elektriker med goda möjligheter till bra jobb. 

  • Eventuella studieskulder.
  • En period med låg eller obefintlig lön.

Fördelar:

 Kan få gemytligare arbetsförhållanden. 

  • Möjlighet till högre lön.
  • Möjligheter till mer utmanande arbete.
  • En chans att nischa sig mot det man är intresserad av.