Vad innebär prestationsbaserad sökmotoroptimering? 

Arbetet med sökmotoroptimering för en webbplats sker relativt lika – däremot kan det skilja hur kostnaden räknas ut. En väg är prestationsbaserad sökmotoroptimering som därmed innebär att kunden betalar utifrån hur duktig SEO-byrån är på att förbättra företagets placeringar på Google. Det finns ett par olika sätt att ta betalt för detta sätt att optimera.  

Betala för topp 10 placeringar 

Ett alternativ är att kunden enbart betalar apexSEO för sökmotoroptimering så länge som deras hemsida ligger bland de tio första på Google. Det är då generellt en fast månadsavgift eller provisionsbaserat per dag som sidan ligger topp tio. Även här finns flera olika sätt att sätta priset vilket två exempel kan visa: 

Exempel 1: 

Bennys Bygg betalar för provisionsbaserad sökmotoroptimering med en fast summa per dag som de ligger topp tio med sitt huvudsökord. Det kan exempelvis innebära 100 kr per dag. Skulle de ligga topp tio under en hel månad innebär det en kostnad på 3000 kr. En stor kostnad men samtidigt får de betydligt mer besök och kunder.  

Exempel 2: 

Fias frisör har valt ett annat kostnadsupplägg. Hon betalar för att SEO-byrån ska optimera sidan mot fem olika sökord. Varje dag hon ligger etta på något av dessa betalar hon 250 kr. Ligger ordet 5:a betalas 100 kr och på detta sätt betalar hon lägre avgift desto längre ner på Google hon hamnar. Men hon betalar fortfarande bara om hennes företag ligger på topp tio på Google.  

Betala utifrån ökad omsättning 

En annan väg är att ta betalt för ökad omsättning. Detta kräver en grundlig analys från SEO-byrån för att säkerställa hur stor del av omsättningen som är genom organiskt sök. E-handlaren och SEO-byrån kommer överens om vad den nuvarande omsättningen är på och sökmotoroptimering kan påbörjas under avtalat tid.  

Efter exempelvis ett år kontrolleras hur mycket omsättningen har ökat och SEO-bolaget får en viss procent av denna ökning. På detta sätt betalas bara provision när resultatet är riktigt bra. Det skapar alltså ett incitament till bolaget att jobba vidare med deras optimering för att hela tiden öka försäljningen.  

Exempel: 

Hans har ett hotell och köper sökmotoroptimering med provisionsbaserad kostnadsmodell. Hotellet får in ungefär 5 miljoner via bokningar via webben vilket är det underlag som SEO-byrån har att förhålla sig till.  

Under ett år arbetar SEO-byrån med att optimera sidan på Google vilket resulterar i att den organiska trafiken ger försäljning på 8 miljoner året efter. Skulle byrån ta 10 % av detta i provision skulle det innebära att hotellet får betala 300 000 kr. En stor kostnad men samtidigt har ju omsättningen ökat med 3 miljoner.  

Kritik mot resultatbaserad sökmotoroptimering 

Alla arbetssätt har sina fördelar och nackdelar. Den kritik som framförallt brukar framföras mot resultatbaserad sökmotoroptimering är: 

  • Sidan kan ”pressas” upp till mätdatum 

Är det ett specifikt datum som mätning ska ske kan SEO-bolagen ”pressa” upp webbsidan till just det datumet – varpå ett fall sedan lätt kan uppstå.  

  • Inget incitament vid placering 7 

Är det samma avgift oavsett om företaget har placering 1 eller 7 finns inget incitament för SEO-bolaget att jobba vidare. De kan helt enkelt få sin betalning utan att löpande förbättra positionen.  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *